Cảnh đẹp Hồ Xuân Hương Đà Lạt, cảm giác êm đềm đầy lãng mạn

Du lịch hồ Xuân Hương Đà Lạt

Nhắc đến Đà Lạt là nhắc đến hình ảnh Hồ Xuân Hương lãng mạn và đầy mơ mộng. Cảnh đẹp hồ Xuân Hương Đà Lạt hiện ra với xung quanh hồ có rừng thông và các bãi cỏ, vườn hoa. Hồ được mệnh danh là trái tim Đà Lạt và đây là một trong những hồ hiếm hoi nằm ở trí trung tâm của thành phố. Hồ là địa danh nổi tiếng, là điểm du lịch hấp dẫn thu hút nhiều khách đến tham quan khi đặt chân đến mảnh đất Đà Lạt Lâm Đồng.

Du lịch hồ Xuân Hương Đà Lạt
Du lịch hồ Xuân Hương Đà Lạt

Cảnh đẹp Hồ Xuân Hương gắn liền với công trình kiến trúc Thủy Tạ – một kiến trúc độc đáo có cảm giác như một cái tháp để nhảy xuống nước như ở hồ bơi. Những bức ảnh Hồ Xuân Hương Đà Lạt đều gắn liền với hình ảnh kiến trúc Thủy Tạ, tạo nên một nét độc đáo riêng biệt cho danh thắng tham quan này.

Hình ảnh một căn nhà màu trắng với lan can rộng nổi bật trên mặt hồ, nhìn xa thì thấp thoáng như dáng của một chiếc thuyền sang trọng. Từ trước đến nay, Thủy Tạ vẫn là một quán cafe gần hồ Xuân Hương nhỏ và rất xinh xắn. Nếu muốn xây thêm để có chỗ đáp ứng cho lượng khách đông hơn thì về mặt thi công cũng khả thi. Tuy nhiên hình ảnh Thủy Tạ đã gắn bó với hồ Xuân Hương, khắc ghi sâu trong tâm trí của người dân Đà Lạt và du khách, nên chính quyền địa phương không hề có ý định xây dựng thêm, thậm chí màu trắng của kiến trúc vẫn giữ nguyên không thay đổi.

Cafe Thủy Tạ
Cafe Thủy Tạ

Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, phía đối diện Hồ Xuân Hương có một cafe bar khác được mở ra. Quán cafe gần hồ Xuân Hương Đà Lạt đó tên là Thanh Thủy. Tên gọi này của quán cũng rất gắn liền với Hồ Xuân Hương. Mặt bằng ở đây rộng hơn nên tiếp được rất nhiều khách. Cũng vì lẽ đó mà cafe hồ Xuân Hương Đà Lạt Thủy Tạ vẫn mang một nét riêng biệt không trộn lẫn với Thanh Thủy.

Cafe Thanh Thủy
Cafe Thanh Thủy

Đến với quán cafe gần Hồ Xuân Hương Đà Lạt – Thủy Tạ và Thanh Thủy cũng là cốt để ngắm mặt hồ. Nhưng cảm giác mỗi nơi khác nhau, cafe Thủy Tạ tạo một cảm giác êm đềm thanh thoát, Thanh Thủy thì cảnh vật đa dạng không khí nhộn nhịp cảm giác ngắm mặt hồ ít cảm giác riêng tư mơ mộng hơn so với Thủy Tạ.

Để được tư vấn miễn phí về du lịch, giúp bạn lên lịch trình chuyến đi hoặc tham khảo giá tour khách đoàn, khách lẻ vui lòng gọi (Ms Thư 0917 202 006). Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ bạn 24/7.

(Theo Ngọc Hân)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

She just wants to sleep. The plane lasted two hours later, waiting for the SY0-401 pdf luggage time dragged 70-532 tutorial too long. 70-483 questions and answers pdf The airport shuttle bus also missed the moment, the bus as early as an hour 400-101 questions and answers pdf ago already drove away. So, they have to 400-101 questions and answers pdf wait for a 70-532 tutorial taxi now. 300-135 design pdf She stood in the waiting line, slim body due to the weight of the laptop tilted to one side. John talked about interest rates and new ideas for adjusting business partners, but she only thought of one thing it is Friday night at ten thirty, I want 200-310 tutorial to wear pajamas, the United States and the SY0-401 pdf United States to sleep. A yellow taxi 300-135 design pdf endless stream passing her eyes. These cars are similar SY0-401 pdf in color 300-135 design pdf and shape, reminding her of insects. 70-483 questions and answers pdf 200-310 tutorial SY0-401 pdf She remembered her when he was a child in the mountains. When she and 300-135 design pdf her brother spotted a 210-260 pdf 210-260 pdf broken badger or kicked a red ant nest, she SY0-401 pdf saw a large group of limbs and hands and feet 400-101 questions and answers pdf wet wriggling 70-483 questions and answers pdf on the ground. This chilling feeling made her shiver. A taxi speeding over, with a sharp brake sound abrupt halt. Tami Joan Kefas dragged 300-135 design pdf forward. Driver press the trunk lock, but people did not move 70-483 questions and answers pdf 70-483 questions and answers pdf in the car. John was upset that they had to 210-260 pdf get their luggage on board. He is used to having others help 200-310 tutorial him with these things. Tami Joan does not matter. Until now, she occasionally will be surprised, 300-135 design pdf I actually have a secretary, help her typing and file management. She threw the suitcase onto the car, closed the trunk lid, and got into the car. John 70-483 questions and answers pdf 300-135 design pdf followed suit. He shut the door heavily, wiping his fat cheeks and his bare forehead as SY0-401 pdf hard as he 70-532 tutorial had done with his luggage. First to 300-135 design pdf East 72nd Street. John murmured to the driver through the bulkhead. Then go to Upper West Side, Tami Joan added. Block the 210-260 pdf plexiglass partition between 300-320 exam topics 200-310 tutorial the front and 400-101 questions and answers pdf rear seats SY0-401 pdf covered with scratches, she could hardly 210-260 pdf see the driver. Taxi arrows rushed off the road and quickly ran up the 210-260 pdf highway 70-483 questions and answers pdf to Manhattan. Look, John said. Thats why 70-532 tutorial people are everywhere today. He 200-310 tutorial pointed to 400-101 questions and answers pdf 300-320 exam topics a billboard SY0-401 pdf that SY0-401 pdf read Welcome to the United Nations Peace Conference. Why 70-483 questions and answers pdf did you block Eleven Street What are you thinking She looked at the broad street and she was still using her trash 70-532 tutorial 300-135 design pdf Set barricades blocked. Shes 70-483 questions and answers pdf been accustomed to the horn of a car for a long time, 300-135 design pdf 70-532 tutorial but now I realize its too loud, 400-101 questions and answers pdf and the long queue 200-310 tutorial of plugged cars stretches for miles. Chief, SY0-401 pdf the first police officer who arrived at the scene was responsible for arresting the 300-320 exam topics 300-320 exam topics 210-260 pdf 70-532 tutorial suspect, placing eyewitnesses and protecting I know the rules of adaptation, the police officer, did you block the street 70-532 tutorial to protect the crime scene Yes, SY0-401 pdf Sir, I think criminals will not park 210-260 pdf 300-320 exam topics the car in 70-483 questions and answers pdf that horizontal street, because it SY0-401 pdf would be so easy to be seen by the people in 70-483 questions and answers pdf the apartment over there.You SY0-401 pdf see here and 300-135 design pdf see Eleven Street seems to be the better choice. Well, I would say that this is a 70-483 questions and answers pdf wrong choice, with no footprints 400-101 questions and answers pdf found on 70-532 tutorial one side of the railroad tracks, but two sets of footprints directed at the staircase leading to 37th Street. I took 37th Street Blocked. 210-260 pdf This is my point, they all need to be closed, and theres the 300-320 exam topics train, he asked. Why did you stop it So, sir, I think the train could 70-532 tutorial cross the scene. Will destroy the testimony, or anything else. What other, police officer I can not explain it clearly, sir. I 70-532 tutorial mean What about Newark airport Yes, sir. 300-320 exam topics She looked back Rescue. There are some police nearby, 70-532 tutorial but they are busy, no one noticed the lectures here. What 200-310 tutorial happened to 400-101 questions and answers pdf Newark Airport Why did not you shut it up 70-532 tutorial Austrian, great, so I was scolded. She tightened her lips just like Julia 210-260 pdf 400-101 questions and answers pdf Roberts, trying to exercise restraint Sir, it looks like in my judgment The New York Highway is also a good 210-260 pdf choice, along with the Jersey and Long 300-320 exam topics Island Expressways, 200-310 tutorial and you can 200-310 tutorial shut down Interstate SY0-401 pdf 400-101 questions and answers pdf 70 300-320 exam topics and block all the way to St. Louis, where criminals may escape. She 200-310 tutorial bowed a little 200-310 tutorial Head, and Pi Ruidi on the viewing. The two of them are about the same height, but his heel 400-101 questions and answers pdf may be thicker. I 70-532 tutorial got a bunch 70-483 questions and answers pdf of cranky calls, 70-483 questions and answers pdf he continued. Secretary of Ports, Office of the Secretary-General of the United 300-135 design pdf Nations, Head of Conference He raised 400-101 questions and answers pdf his head 210-260 pdf to the Javets 400-101 questions and answers pdf 210-260 pdf 200-310 tutorial Conference Center in that direction 300-320 exam topics We disrupted 300-135 design pdf the process, a senators speech, and traffic in 210-260 pdf the entire 300-135 design pdf Western District. Even Hurricane Eva has not seen such a thorough end to the rail corridors of the Northeast Corridor. I 400-101 questions and answers pdf just thought Piatti laughed. Shakes was 300-320 exam topics such a beautiful woman - the 300-135 design pdf sloshing up of the time 70-483 questions and answers pdf before joining the 300-135 design pdf police 300-320 exam topics academy, the signing model for the Schadlel fashion house on Madison Avenue - so the 200-310 tutorial police officer decided to forgive SY0-401 pdf SY0-401 pdf her. Shakespeare patrolman, 70-532 tutorial he said, looking over her flat chest top 300-320 exam topics with a 70-483 questions and answers pdf bulky name 300-320 exam topics tag. Give you an on-site instructional lesson. Work on 400-101 questions and answers pdf the crime scene should take 200-310 tutorial 400-101 questions and answers pdf into account the balance. If we blockade 70-532 tutorial the entire city after every homicide and place all three million 210-260 pdf people in interrogation, thats fine, of course. But we can not Thats what I said, and its very constructive 300-320 exam topics and inspiring to you. To 210-260 pdf be honest, sir, she said bluntly Im moving away from the patrol team 300-320 exam topics and it officially 200-310 tutorial takes effect from noon today. He nodded and smiled happily Well, theres nothing to say, but in the report, its important to say that it 200-310 tutorial is your personal decision to stop the train and the enclosed streets. Yes, sir, She said carelessly Thats right.