/widgets.js";var sz=d.getElementsByTagName(s)[0];sz.parentNode.insertBefore(z,sz)}(document,"script","zb-embed-code"));

Du lịch đảo Bình Ba trong tôi

Du lịch đảo Bình Ba trong tôi

Tôi từng rong ruổi một mình nhiều lần. Nhưng có lẽ lần du lịch đảo Bình Ba trong tôivà ở lại nhà của một gia đình hoàn toàn xa lạ trong một tâm thế của một người trốn chạy, mới là trải nghiệm du lịch thú vị. Một mình, ba ngày, và trên một hòn đảo xa xôi…

Du lịch đảo Bình Ba
Du lịch đảo Bình Ba

Cố thoát chạy khỏi Sài Gòn vì áp lực công việc và chuyện buồn riêng tư, tôi quyết định du lịch đảo Bình Ba trong một tích tắc. Leo lên chuyến xe Phương Trang về Cam Ranh, sau tám giờ trên chiếc giường nằm, tôi mới giật mình, bắt đầu cảm thấy chút thảng thốt và suy nghĩ trong đầu: “Trời ơi, điên quá, rồi sẽ phải ngủ ngoài đường hay sao?” Nhưng cuối cùng rồi có một người bạn tốt bụng chánh hiệu gốc Bình Ba đã cho tôi số điện thoại của một cô bạn vong niên tốt bụng, của một cô hàng xóm cực kỳ tốt bụng… của người bạn tốt bụng của cô ấy. Tôi cứ phải nhắc đi nhắc lại vì, ở đây, với tôi, dân Cam Ranh, nhiều người tốt bụng quá…

Đến đảo Bình Ba, tôi ở nhờ nhà một cô trạc tuổi mẹ tôi. Nhà rộng rãi thoáng mát sạch sẽ. Tôi mừng như được vàng. Cứ ngỡ phải ngủ giữa trời sao, bây giờ lại được cho cả giường êm và… máy lạnh. Gia đình cô hiền hòa, tốt bụng và hào sảng như đúng chất của muôn dân miền biển khơi. Cô xem tôi là người trong nhà và tôi cũng không câu nệ chuyện ăn, ở. Dẫu rằng, cũng có mấy bữa tắm xong, tôi ngủ chẳng được vì cái nước lờ lợ mằn mặn làm cho tôi có cảm giác như chưa hề được tắm.

Chú cho trắng trên bè cá, tôm - du lịch đảo Bình Ba
Chú cho trắng trên bè cá, tôm – du lịch đảo Bình Ba

Tinh mơ 5h sáng tôi đã “bị” anh út lôi dậy đi uống cà phê và ngắm bình minh với anh. Bình minh trên bãi Chướng xấu… như nàng tiên – một nàng tiên lem luốc sau khi đã bị mụ phù thủy nào đó hóa phép cho dị họa nhan sắc của nàng đi, hoặc giả là ví nó xấu như cái vẻ mặt còn ngái ngủ, và đen, và dầu vì đã nhiều ngày sương gió của tôi cũng được… 8h sáng, hai chúng tôi cùng một anh hàng xóm nữa, chèo thuyền thúng ra bè để “vệ sinh chuồng trại” và cho tôm ăn.

Sau khi anh em chúng tôi đã không thể nào ăn hết nguyên cả rổ cá nướng tươi ngon mà anh bắt, anh mang cho tôi cái kiếng lặn và bảo đeo vào rồi lặn theo hai anh để xem tôm hùm. Ôi chao, nước mặn quá, tôi hì hục được vài hơi thì phải nổi lên vì lực đẩy mạnh quá. Tôi chỉ theo lặn dạo chơi thôi, mà đã trầy xước khắp chân. Tôi tò mò, đòi ngậm thử cái ống hơi chạy bằng máy dầu của anh, mém bị nổ họng mà chết… Vì tôi không biết làm sao để hít hà và sống sót với cái ống hơi mà tôi đã từng được thấy mấy người chài rê ở dưới quê sử dụng, hồi cái thời tôi hay trốn mẹ để cùng mấy đứa trong xóm đi tắm sông…

Hãy đến với du lịch Bình Ba và cảm nhận.

Nguyen Khoi

Kỳ 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

She just wants to sleep. The plane lasted two hours later, waiting for the SY0-401 pdf luggage time dragged 70-532 tutorial too long. 70-483 questions and answers pdf The airport shuttle bus also missed the moment, the bus as early as an hour 400-101 questions and answers pdf ago already drove away. So, they have to 400-101 questions and answers pdf wait for a 70-532 tutorial taxi now. 300-135 design pdf She stood in the waiting line, slim body due to the weight of the laptop tilted to one side. John talked about interest rates and new ideas for adjusting business partners, but she only thought of one thing it is Friday night at ten thirty, I want 200-310 tutorial to wear pajamas, the United States and the SY0-401 pdf United States to sleep. A yellow taxi 300-135 design pdf endless stream passing her eyes. These cars are similar SY0-401 pdf in color 300-135 design pdf and shape, reminding her of insects. 70-483 questions and answers pdf 200-310 tutorial SY0-401 pdf She remembered her when he was a child in the mountains. When she and 300-135 design pdf her brother spotted a 210-260 pdf 210-260 pdf broken badger or kicked a red ant nest, she SY0-401 pdf saw a large group of limbs and hands and feet 400-101 questions and answers pdf wet wriggling 70-483 questions and answers pdf on the ground. This chilling feeling made her shiver. A taxi speeding over, with a sharp brake sound abrupt halt. Tami Joan Kefas dragged 300-135 design pdf forward. Driver press the trunk lock, but people did not move 70-483 questions and answers pdf 70-483 questions and answers pdf in the car. John was upset that they had to 210-260 pdf get their luggage on board. He is used to having others help 200-310 tutorial him with these things. Tami Joan does not matter. Until now, she occasionally will be surprised, 300-135 design pdf I actually have a secretary, help her typing and file management. She threw the suitcase onto the car, closed the trunk lid, and got into the car. John 70-483 questions and answers pdf 300-135 design pdf followed suit. He shut the door heavily, wiping his fat cheeks and his bare forehead as SY0-401 pdf hard as he 70-532 tutorial had done with his luggage. First to 300-135 design pdf East 72nd Street. John murmured to the driver through the bulkhead. Then go to Upper West Side, Tami Joan added. Block the 210-260 pdf plexiglass partition between 300-320 exam topics 200-310 tutorial the front and 400-101 questions and answers pdf rear seats SY0-401 pdf covered with scratches, she could hardly 210-260 pdf see the driver. Taxi arrows rushed off the road and quickly ran up the 210-260 pdf highway 70-483 questions and answers pdf to Manhattan. Look, John said. Thats why 70-532 tutorial people are everywhere today. He 200-310 tutorial pointed to 400-101 questions and answers pdf 300-320 exam topics a billboard SY0-401 pdf that SY0-401 pdf read Welcome to the United Nations Peace Conference. Why 70-483 questions and answers pdf did you block Eleven Street What are you thinking She looked at the broad street and she was still using her trash 70-532 tutorial 300-135 design pdf Set barricades blocked. Shes 70-483 questions and answers pdf been accustomed to the horn of a car for a long time, 300-135 design pdf 70-532 tutorial but now I realize its too loud, 400-101 questions and answers pdf and the long queue 200-310 tutorial of plugged cars stretches for miles. Chief, SY0-401 pdf the first police officer who arrived at the scene was responsible for arresting the 300-320 exam topics 300-320 exam topics 210-260 pdf 70-532 tutorial suspect, placing eyewitnesses and protecting I know the rules of adaptation, the police officer, did you block the street 70-532 tutorial to protect the crime scene Yes, SY0-401 pdf Sir, I think criminals will not park 210-260 pdf 300-320 exam topics the car in 70-483 questions and answers pdf that horizontal street, because it SY0-401 pdf would be so easy to be seen by the people in 70-483 questions and answers pdf the apartment over there.You SY0-401 pdf see here and 300-135 design pdf see Eleven Street seems to be the better choice. Well, I would say that this is a 70-483 questions and answers pdf wrong choice, with no footprints 400-101 questions and answers pdf found on 70-532 tutorial one side of the railroad tracks, but two sets of footprints directed at the staircase leading to 37th Street. I took 37th Street Blocked. 210-260 pdf This is my point, they all need to be closed, and theres the 300-320 exam topics train, he asked. Why did you stop it So, sir, I think the train could 70-532 tutorial cross the scene. Will destroy the testimony, or anything else. What other, police officer I can not explain it clearly, sir. I 70-532 tutorial mean What about Newark airport Yes, sir. 300-320 exam topics She looked back Rescue. There are some police nearby, 70-532 tutorial but they are busy, no one noticed the lectures here. What 200-310 tutorial happened to 400-101 questions and answers pdf Newark Airport Why did not you shut it up 70-532 tutorial Austrian, great, so I was scolded. She tightened her lips just like Julia 210-260 pdf 400-101 questions and answers pdf Roberts, trying to exercise restraint Sir, it looks like in my judgment The New York Highway is also a good 210-260 pdf choice, along with the Jersey and Long 300-320 exam topics Island Expressways, 200-310 tutorial and you can 200-310 tutorial shut down Interstate SY0-401 pdf 400-101 questions and answers pdf 70 300-320 exam topics and block all the way to St. Louis, where criminals may escape. She 200-310 tutorial bowed a little 200-310 tutorial Head, and Pi Ruidi on the viewing. The two of them are about the same height, but his heel 400-101 questions and answers pdf may be thicker. I 70-532 tutorial got a bunch 70-483 questions and answers pdf of cranky calls, 70-483 questions and answers pdf he continued. Secretary of Ports, Office of the Secretary-General of the United 300-135 design pdf Nations, Head of Conference He raised 400-101 questions and answers pdf his head 210-260 pdf to the Javets 400-101 questions and answers pdf 210-260 pdf 200-310 tutorial Conference Center in that direction 300-320 exam topics We disrupted 300-135 design pdf the process, a senators speech, and traffic in 210-260 pdf the entire 300-135 design pdf Western District. Even Hurricane Eva has not seen such a thorough end to the rail corridors of the Northeast Corridor. I 400-101 questions and answers pdf just thought Piatti laughed. Shakes was 300-320 exam topics such a beautiful woman - the 300-135 design pdf sloshing up of the time 70-483 questions and answers pdf before joining the 300-135 design pdf police 300-320 exam topics academy, the signing model for the Schadlel fashion house on Madison Avenue - so the 200-310 tutorial police officer decided to forgive SY0-401 pdf SY0-401 pdf her. Shakespeare patrolman, 70-532 tutorial he said, looking over her flat chest top 300-320 exam topics with a 70-483 questions and answers pdf bulky name 300-320 exam topics tag. Give you an on-site instructional lesson. Work on 400-101 questions and answers pdf the crime scene should take 200-310 tutorial 400-101 questions and answers pdf into account the balance. If we blockade 70-532 tutorial the entire city after every homicide and place all three million 210-260 pdf people in interrogation, thats fine, of course. But we can not Thats what I said, and its very constructive 300-320 exam topics and inspiring to you. To 210-260 pdf be honest, sir, she said bluntly Im moving away from the patrol team 300-320 exam topics and it officially 200-310 tutorial takes effect from noon today. He nodded and smiled happily Well, theres nothing to say, but in the report, its important to say that it 200-310 tutorial is your personal decision to stop the train and the enclosed streets. Yes, sir, She said carelessly Thats right.